Høringssvar fra Birgitta Szanday

Dato: 20.04.2022

For første gang i mitt liv, har jeg denne våren kontakt med rettsvesenet. Saken er av stor betydning for vår familie, og utfallet vil påvirke oss fremover.

I denne prosessen er det viktigste for meg at saken får en forsvarlig løsning der alle parter blir hørt, og at avgjørelsen fattes av en domstol med faglig høyt nivå og integritet.

Etter mange år i arbeidslivet, vet jeg at samarbeid og erfaringsutveksling fremmer kvaliteten på arbeidet. Jeg er derfor tilhenger av å opprettholde dagens domstolstruktur som legger til rette for et slikt faglig fellesskap.