Høringssvar fra Øyer kommune

Dato: 02.05.2022

Vedtak i sak 40/22 i Kommunestyret i Øyer kommune 28.04.2022:

Øyer kommune ønsker primært en full reversering av domstolsstukturen fra 2021. Alternativt er det ønskelig med en delvis reversering, der det etableres en tingrett i Gudbrandsdalen med hovedsete i Lillehammer og rettssted i Vågå.

Vedlegg