Høringssvar fra Kristiansund kommune

Dato: 26.04.2022

Vedlagt uttalelese ble enstemmig vedtatt i Kristiansund formannskap 26.04.2022, sak 28/22 Uttalelse – høring av endring i domstolstruktur.

Vedlegg