Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 26.04.2022

Vedlagt følger Advokatforeningens høringssvar samt uttalelser fra kretser og lovutvalg i forbindelse med Advokatforeningens interne høring.

Vedlegg