Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 21.04.2022

Bergen kommune v/byrådet behandlet saken i møtet 21.04.2022 sak 1117/22 og fattet følgende vedtak:

«Byrådet avgir høringsuttalelse til Høring av endringer i domstolstruktur slik den

fremkommer av byrådsleders forslag».

Bergen kommunes høringsuttale til foreslåtte endringer i domstolsstruktur fremkommer vedlagt saksfremstilling

Vedlegg