Høringssvar fra Nesbyen kommune

Dato: 25.04.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Nesbyen kommune, vedtatt i Kommunestyret 07.04.22.

Med hilsen

Magni Kjellesvik-Grote
Tjenesteleder for fellestjenester

Vedlegg