Høringssvar fra Parat og NTL ved Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø