Høringssvar fra Skiptvet kommune

Dato: 12.04.2022

Vedtak 05.04.2022, Skiptvet kommunestyre:

1. Skiptvet kommune ser det som avgjørende at domstolen i Mysen opprettholdes og videreutvikles. Heggen og Frøland tingrett gjenopprettes som egen rettskrets.

2. Skiptvet kommune støtter departementets forslag om å øke bevilgningene til mindre tingretter for å styrke tilgangen til embetsdommere, og mener at lokal tingrett (tidligere Heggen og Frøland sorenskriverembete) bør falle inn under de tingretter som tilføres slike midler.

3. Skiptvet kommune mener for øvrig at den lokale tingretten er mest nårliggende til å uttale seg om hvilke tiltak som er best egnet til å styrke og sikre den lokale domstolen, herunder hvilke samarbeidsformer som er naturlige med andre rettssteder for å sikre at vår befolkning har lokal tilgang til embetsdommere med spisskompetanse der det er naturli