Høringssvar fra Leirfjord kommune

Dato: 26.04.2022

Vedlagt sendes høringsuttalelse - Endringer i domstolstruktur.

Hilsen

Kommunestyret Leirfjord kommune

Vedlegg