Høringssvar fra Sorenskriver ved Buskerud tingrett