Høringssvar fra Tillitsvald i Parat Sogn og Fjordane jordskifterett

Dato: 26.04.2022

Høyringssvar frå Parat-medlemmar i Sogn og Fjordane jordskifterett

Vedlegg