Høringssvar fra NITO Domstolene

Dato: 26.04.2022

Medlemmene våre er delte i spørsmålet om reversering av domstolstrukturen. Vi kommer derfor ikke med en samlet anbefaling, men velger å fremme noen moment i saken.

Den nye strukturen fungerer allerede godt ved mange rettskretser, selv om det fortsatt er muligheter for forbedring av strukturen (herunder også geografisk justering av rettskretser). Ved andre rettskretser kan det være riktig å gå tilbake til gammel modell. Vi overlater til den enkelte domstol å uttale seg om hva som er mest formålstjenlig.

Vedlegg