Høringssvar fra Agder fylkeskommune

Dato: 31.03.2022

Høring om endring av domstolsstruktur har vært til politisk behandling i Fylkesutvalget Agder fylkeskommune i møte 29.03.2022 sak 42/22, se vedlegg.

Vedlegg