Høringssvar fra Gausdal kommune

Dato: 02.05.2022

Kommunestyret i Gausdal kommune behandlet saken, saksnr. 37/22 den 28.04.2022.

Vedtak:

Gausdal kommune ønsker gjenoppretting av Sør-Gudbrandsdal tingrett som selvstendig domstol.

Alternativt ønsker Gausdal kommune at Lillehammer og Vågå blir én tingrett med to rettssteder og med stedlig ledelse fordelt på de to rettsstedene som fast kontorsted Vedtaket oversendes som høringssvar fra Gausdal kommune