Høringssvar fra Alstahaug Næringsforening

Dato: 26.04.2022

Høringsinnspill Domstolstrukturen med frist 2604 2022

Vedlagt følger Alsthauag Nærignsforenings høringsinnspill.

Vedlegg