Høringssvar fra Vadsø kommune

Dato: 25.02.2022

Kommunestyret i Vadsø viser til høringsinvitasjon domstolstruktur datert 26.01.2022:

1. Vadsø kommune er en sentral kommune i tingrettskretsen Indre- og Østre-Finnmark. Vadsø kommune viser til tidligere innsendte høringsuttalelser knyttet til både organisering og lokalisering av så vel rettlederstillinger, rettskretsgrenser og sammenslåinger samt lokalisering av fast sete for lagmannsretten i Finnmark.

2. Vadsø kommune understreker at Øst-Finnmark tingrett, samlokalisert med Finnmark Jordskifterett, var en av landets absolutt mest effektive tingretter samt at man hadde særskilt kompetanse på en rekke viktige rettsområder. Øst-Finnmark tingrett, med egen stedlig ledelse, er en viktig faktor i å opprettholde et sterkt juridisk miljø i Vadsø, Varanger og Øst-Finnmark.

3. Kommunestyret vil derfor be om at domstolstrukturen før 2021, med egen stedlig ledelse ved Øst-Finnmark tingrett og Finnmark Jordskifterett, gjeninnføres. Kommunestyret vil også anbefale at Vadsø vurderes som fast rettssted for Hålogaland Lagmannsrett i Finnmark.