Høringssvar fra Sunnfjord kommune

Dato: 12.04.2022

Sunnfjord vedtok ein eigen uttale om domstolsreforma 7.april 2022. Her heiter det at kommunen ønskjer å oppretthalde noverande struktur for Sogn og Fjordane jordskifterett.

Vedlagt følgjer uttalen i sin heilskap.

Vedlegg