Høringssvar fra Follo og Nordre Østfold tingrett, saksbehandlere ved rettssted Mysen