Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 26.04.2022

Borgarting lagmannsretts høringsuttalelse med vedlegg følger vedlagt.

Vedlegg