Høringssvar fra Flekkefjord kommune

Dato: 26.04.2022

Bystyret anbefaler at dagens domstolstruktur opprettholdes, men at inndeling i

rettskretser og faste rettssteder må lovfestes.

Bystyret anbefaler videre at Domstolsadministrasjonens (DA) rolle klargjøres og

begrenses.