Høringssvar fra Hitra kommune

Dato: 21.04.2022

Hitra kommune er positive til å beholde dagens domstolstruktur, såfremt domstolleder, de andre kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.

Dersom dagens struktur ikke skal opprettholdes ber Hitra kommune om at Stortinget gjør det enklere å flytte ressurser og saker mellom domstolene for å sikre kvaliteten i saksbehandlingen, særlig i barnesaker og ved behov for kompetanse om samisk kultur og/eller språk, og for å korte ned saksbehandlingstiden.

Vedlegg