Høringssvar fra Barne- og familiedepartementet

Dato: 21.04.2022

Svar fra BFD følger vedlagt.

Vedlegg