Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103731

Dato: 16.02.2022

IKKE REVERSER DOMSTOLSREFORMEN

I DN 16-02-2022 skriver Senterpartiets Jenny Klinge:" Senterpartiet lyttar til lokalsamfunn som ønskjer folkevalte organ, domstolar og offentlege tenester nærare seg." Man kunne ønske seg at et regjeringsparti ville lytte litt bredere enn det. Som BARNAS skriver i sin høringsuttalelse:

"Når justisministeren i Stortinget har hevdet at «det er slik at i denne saken er det mange delte meninger»,(Stortingets spørretime 02.02.2022) er dette en påstand mange vil reservere seg mot. Med svært få unntak er det to meningsgrupperinger i dette spørsmålet: Senterpartiet og Arbeiderpartiet versus de aller fleste relevante yrkesgrupper, fagmiljøer og interessenter."

Undertegnede stiller seg i helhet bak høringsuttalelsen fra BARNAS og ber Regjeringen om å prioritete barnas og befolkningens beste foran ideologiske og symbolske tiltak.