Høringssvar fra Rollag og Veggli Arbeiderparti

Dato: 08.04.2022

Rollag og Veggli arbeiderparti støtter ikke reversering av domstolstrukturen

1. For Rollag kommune gir gammel og ny domstolstruktur, rettsted Kongsberg tinghus. Altså ingen endring.
2. Ny domstolstruktur gir et større fagmiljø for Buskerud samla sett. Noe som vil gi mulighet for flere embetsdommere. Dette vil være en styrke spesielt i barnesaker og for saksbehandlingstid.
3. For ytterligere å styrke fagmiljø i Buskerud tingrett er økte bevilgninger nødvendig.