Høringssvar fra Vestby kommune

Dato: 23.03.2022

Den nye strukturen for domstoler har virket i ca ett år. Flere fagmiljøet har uttalt at de mener reformen har vært positiv. Dette bekreftes av sorenskriver Rune Nordby i Follo og Nordre Østfold tingrett i brev til kommunestyrerepresentanter 4.3.2022. Her slår sorenskriveren fast at dagens struktur gir raskere behandling og bedre kvalitet.

Vestby kommune ser derfor ingen behov for å endre dagens struktur for domstoler.

Vedlegg