Høringssvar fra Nord-Aurdal kommune

Dato: 14.03.2022

Nord-Aurdal kommune tilrår at nåværende organisering med Vestre Innlandet tingrett og Vestre Innlandet jordskifterett, opprettholdes.

Kommunestyret vil påpeke at mulighet for å benytte ressurser på tvers av rettstedene innenfor samme domstol er en styrke ved dagens organisering. Dagens organisering bidrar til at tingrett og jordskifterett blir mindre sårbare for endringer i kompetansemiljø. Kommunestyret i Nord Aurdal Kommune forventer at eventuelle fremtidige endringer i antall rettsted og eller omorganisering i Vestre Innlandet Jordskifterett og Vestre Innlandet Tingrett skal til Stortinget for politisk behandling.