Høringssvar fra Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal

Dato: 26.04.2022

Vedtatt uttalelse i Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal 8.4.2022

Domstolsreformen ble i 2021 gjennomført med knappest mulig flertall i Stortinget. Dette har gitt en reform med svak politisk forankring. Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal anmoder regjeringa om at man sikrer at eventuelle endringer i strukturen for domstolene bidrar til god ressursutnyttelse, samarbeid og gode fagmiljø.

Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal støtter at flest mulig tjenester og oppgaver løses desentralisert og oppfordrer regjeringen til å foreta en grundig vurdering av domstolstrukturen for å ikke bare reversere dagens struktur, men å bygge en fremtidsrettet struktur som balanserer flere behov som tilstrekkelig fagmiljø, stedlig ledelse, evne til samhandling, nærhet til kompetanse og ivaretakelsen av rettssikkerhet.