Høringssvar fra Dønna kommune

Dato: 25.04.2022

Domstolsreformen. Høringsuttalelse, Dønna kommune.

Dønna kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettsikkerhet og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse.

Det må tilrettelegges både praktisk og lovmessig for økt samarbeid mellom tingrettene for å utnytte kapasitet, ressurser og kompetanse på en optimal måte.

Andelen faste tingrettsdommerstillinger bør økes ved å omgjøre dommerfullmektigstillinger til faste stillinger.