Høringssvar fra Sande kommune, politisk sekretariat

Dato: 27.04.2022

Høyringssvar frå 1514 Sande kommune v/Formannskapet

Sande kommune ynskjer at strukturen for domstolreformen 2021 i utgangspunktet gjeninnførast, - vi ynskjer lokal forankring.