Høringssvar fra Lindesnes kommune

Dato: 20.04.2022

Saksprotokoll fra formannskapet i Lindesnes kommune 07.04.2022 28/22

Formannskapets vedtak:

Lindesnes kommunestyre er tilfreds med den rettskretsstrukturen som vi i dag har i Agder, med en rettskrets og 3 likeverdige rettssteder. Formannskapet vurderer at dagens organisering sikrer publikums tilgang til domstolen og domstolen den lokale tilhørigheten, den ivaretar domstolens behov for nødvendig kompetanse, kapasitet, samt at rekrutteringsgrunnlaget blir ivaretatt. Lindesnes kommune har også lagt vekt på at både domstolleder og ansatte i rettskretsen ønsker å beholde dagens struktur.