Høringssvar fra Administrasjonssjef Salten og Lofoten tingrett

Dato: 26.04.2022

Høringssvar endring i domstolstruktur

Innsenderen er administrasjonssjef ved Salten og Lofoten tingrett, og leverer høringssvar på eget initiativ og for egen regning. Punktene gjengir utdrag av høringsnotatet som kommenteres, nummerering er beholdt fra høringsnotatet.

Som administrasjonssjef og mellomleder ved Salten og Lofoten tingrett er jeg ut fra ovenstående for at dagens domstolstruktur med sammenslåtte domstoler ikke endres. Domstolene må få tid og ro til å etablere ordinær drift i nåværende struktur.

Jeg viser til vedlagte fullversjon av høringssvaret for utdypende kommentarer.

Olav Breivik

Vedlegg