Høringssvar fra Frostating lagmannsrett, førestelagmann