Høringssvar fra Møre og Romsdal tingrett, Kristiansund rettssted