Høringssvar fra Nord-Fron kommune

Dato: 08.04.2022

KOM- 021/22 Vedtak:

Nord-Fron kommune er opptatt av at domstolene skaper tillit og sikrer rettssikkerheten for innbyggerne, og at dette ivaretas effektivt og med best mulig fagmiljøer. Ettersom dagens domstolstruktur bare har virket i ett år, mener Nord-Fron kommune at Regjeringen bør avvente en endring eller en reversering av domstolstrukturen til det er blitt gjennomført en grundig evaluering av dagens struktur.

Vedlegg