Høringssvar fra Haugaland og Sunnhordland tingrett