Høringssvar fra Per Watne

Dato: 04.04.2022

Med tanke på alle rettighetsbrudd jeg har påpekt overfor departementet, finner jeg det påfallende at justisministeren er mer opptatt av å styrke retten enn rettsvernet via advokatordningen?

Er det ikke en ide å få rettsvesenet til å fungere først og forsikre seg om at staten evner å oppfylle de mest elementære rettigheter som tilgang til rimelig energi, et rettsvern og en forvaltning som evner å levere tjenester, ikke avvik?

Hvis både advokatene og retten er enige om å la reformen være.Det samme sier sivile representanter. Med hvilken autoritet er det statsråden vil bruke skattepenger på å «drepe» en reform før noen vet om den fungerer? Blir ikke dette å ta tingene i omvendt rekkefølge, situasjonen tatt i betraktning? Når skiftende regjeringer bruker tid og ressurser på å reversere hverandres vedtak hele tiden så er det brudd på forvaltnngslovens krav til rasjonell ressursbruk. Blir ikke dette å misbruke myndigheten som lovgiver?