Høringssvar fra Karmøy kommune

Dato: 26.04.2022

Vedtak fattet av formannskapet i Karmøy kommune 25.04.2022:

Karmøy kommune ønsker ikke en endring i domstolstrukturen og støtter opp under domstolsadministrasjonen sin høringsuttalelse til «Høring av endringer i domstolstruktur».

Høringssvaret oversendes til justis- og beredskapsdepartementet innen høringsfristen 26.04.2022..

Se vedlegg for hele saksframlegget.

Vedlegg