Høringssvar fra Levanger kommune

Dato: 07.04.2022

Levanger kommune støtter ikke forslaget om at Inntrøndelag tingrett gjenopprettes som selvstendig domstol.