Høringssvar fra Oslo og Østre Viken jordskifterett