Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Dato: 28.04.2022

Gjerdrum kommunestyre behandlet denne saken 20.04.22 og fattet følgende vedtak:

Gjerdrum kommune mener, basert på innspillene fra involverte aktører, at dagens domstolstruktur bør videreføres.