Høringssvar fra Nome kommune

Dato: 06.04.2022

Nome kommune ønsker at dagens domsstolsstruktur opprettholdes.