Høringssvar fra Porsanger kommune

Dato: 26.04.2022

Det vises til brev datert 26.01.22 vedr. høring om endring av eksisterende domstolstruktur.

Porsanger kommune har behandlet saken i ekstraordinært formannskapsmøte 25. april.

Formannskapet vedtok følgende;

Porsanger kommune støtter intensjonene i domstolsreformen, og anbefaler at Vestre Finnmark tingrett og Indre og Østre Finnmark tingrett opprettholdes.

Porsanger kommune anmoder om at tilhørigheten til Vestre Finnmark tingrett opprettholdes.

Se vedlegg for kommunedirektørens saksfremlegg/vurdering og protokollutdrag fra formannskapets behandling.

Vedlegg