Høringssvar fra Sør-Odal kommune

Dato: 22.04.2022

Sør-Odal formannskap slutter seg til dagens domstolstruktur, og ønsker at den iverksatte integrasjonsprosess får tid og rom til å virke i tråd med de intensjoner og ambisjoner som ble definert for denne. Det er et vesentlig premiss for Sør-Odal kommunes tilslutning til domstolstrukturen at Kongsvingerregionen også for fremtiden opprettholder Kongsvinger som tingrettssted.