Høringssvar fra Advokatforeningen krets Møre og Romsdal

Dato: 26.04.2022

HØRINGSUTTALELSE ADVOKATFORENINGEN MØRE OG ROMSDAL KRETS

Advokatforeningen Møre og Romsdal krets viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring om endringer i domstolsstrukturen, jf. høringsbrev av 26. januar 2022. Nedenfor kommer våre kommentarer i sakens anledning.

Lokkallagene til advokatforeningen i henholdsvis Romsdal og Nordmøre har inngitt felles høringsuttalelse til departementet. Lokallagene støtter regjeringens forslag om reversering. Det vises til uttalelsen og det som der fremgår.

Advokatforeningens lokallag på Sunnmøre har ikke inngitt egen høringsuttalelse.

Advokater på Søre Sunnmøre, som sogner under Sunnmøre lokallag, har inngitt egen høringsuttalelse til departentet. Disse støtter regjeringens forslag.

Advokater i Ålesund har p.t ikke inngitt egen høringsuttalelse, men kretsstyret konstanterer at det er flere advokater som har tatt til orde for å beholde dagens ordning.

Med vennlig hilsen

Kretsstyret Møre og Romsdal