Høringssvar fra Ulstein kommune

Dato: 02.05.2022

Ulstein kommunestyre tilrår at dagens domstolstruktur vert ståande slik han er i dag. Ulstein kommunestyre legg til grunn at dagens rettstadar og bemanning skal bestå, og meiner at dette bør lovfestast slik at kun stortinget kan endre strukturen. Ulstein kommunestyre tilrår at dagens domstolstruktur vert ståande slik han er i dag. Ulstein kommunestyre legg til grunn at dagens rettstadar og bemanning skal bestå, og meiner at dette bør lovfestast slik at kun stortinget kan endre strukturen.