Høringssvar fra Midt-Telemark kommune

Dato: 16.03.2022

Midt-Telemark kommunestyre stør ikkje ønsket om å reversere omorganiseringa av domstolane.

Framlegget vart vedteke med 16 mot 12 røyster.

Vedlegg