Høringssvar fra Domstoladministrasjonen

Dato: 23.03.2022

Høring av endring i domstolstruktur

Vedlagt følger Domstoladministrasjonens høringssvar til endringer i domstolstruktur med vedlegg. Vedlegget viser effekter av domstolsreformen 2021 til nå, og status i ledelsesstruktur og spredning av lederfunksjoner på de ulike rettsstedene

Vedlegg