Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 20.04.2022

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune - endringer i domstolstrukturen

Fredrikstad bystyre behandlet forslaget i møte den 24.03.2022 og vedtok vedlagte høringsuttalelse.

Vedlegg