Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 25.04.2022

Fylkesutvalgets behandling av sak 89/2022 i møte den 21.04.2022:

Vedtak

1. Rogaland fylkeskommune er positiv til den gjennomførte domstolsreformen.

2. Rogaland fylkeskommune kan ikke se at det foreligger faglige holdepunkter eller momenter om taler for at domstolsreformen bør reverseres.

3. Rogaland fylkeskommune er imot at strukturen for domstolene fra før reformen gjeninnføres.

4. Rogaland fylkeskommune viser til uttale frå kommunane, og støtter at det ikkje blir gjort endring i dagens domstolstruktur for Rogaland

Vedlegg