Høringssvar fra Nordre Follo kommune

Dato: 11.04.2022

Kommunestyrets vedtak 06.04.2022:

Nordre Follo kommune støtter ikke forslaget om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolsreformen i 2021.

Vedlegg